آموزش حرفه و فن
آموزش حرفه و فن
تاريخ : | نویسنده : نوری

خلاصه دروس از سمت راست

1ـ      نکته­های ابتدای سال

2ـ      خلاصه درس واحد بهداشت از ص 28 تا ص 33

3ـ      خلاصه درس واحد بهداشت از ص 34 تا ص 38

4ـ      خلاصه درس واحد فناوری از ص 1 تا ص 7

5ـ      خلاصه درس واحد کار با برق از ص 12 تا ص 14

6ـ       خلاصه درس واحد کار با فلز از ص 65 تا ص 68

·           خلاصه درس واحد ساختمان از ص 80 تا ص 86 (فقط این مورد، احتساب برای نوبت دوم)

 

سئوالات دفتری از سمت چپ

7ـ      چهار سئوال دفتری واحد بهداشت ـ مرحله اول

·           تفسیر کنید ص 31

·           بحث گروهی ص 33

·           سئوال 1 و 2 ص 34

·           سئوال 3 ص 34

8ـ      چهار سئوال دفتری واحد بهداشت ـ مرحله دوم

·           بخش اول سئوال 1 فکر کنید ص 35

·           بخش دوم سئوال 1 فکر کنید ص 35

·           سئوال 2 فکر کنید ص 35

·           سئوال 3 فکر کنید ص 35

9ـ      چهار سئوال دفتری واحد فناوری و سیستم

·           فکر کنید ص 10

·           سئوال ص 10

·           فعالیت 1 ص 11

·           فعالیت 2 ص 11

10ـ  چهار سئوال دفتری واحد کار با برق

·           سئوال ص 13

·           فکر کنید ص 15

·           فکر کنید ص 17

·           بحث گروهی ص 23

11ـ  چهار سئوال دفتری واحد کار با چوب

·           سئوال 1 کار گروهی ص 45

·           سئوال 2 کار گروهی ص 45

·           بحث گروهی ص 46

·           تهیه چند قطعه روکش چوبی از مداد با مدادتراش

12ـ  چهار سئوال دفتری واحد کار با فلز

·           سئوال 1 فکر کنید ص 69

·           سئوال 2 فکر کنید ص 69

·           سئوال 3 فکر کنید ص 69

·           سئوال 4 فکر کنید ص 69تاريخ : | نویسنده : نوری

1ـ      واحد بهداشت ـ بررسی کنید ص 31 ـ (انواع بیماری­های شایع)

2ـ      واحدهای فناوری و سیستم، بهداشت و کار با فلز ـ تخصصی*

3ـ      واحد فناوری و سیستم ـ فعالیت 2 تا 7 ص 7 و 8

4ـ      واحد فناوری و سیستم ـ بحث گروهی ص 3 ـ فناوری عینک

5ـ      واحد فناوری و سیستم ـ بحث گروهی ص 10 ـ خودکار و فازمتر

6ـ       واحدهای کار با برق، کار با چوب و ساختمان ـ تخصصی*

7ـ      واحد کار با برق ـ کار گروهی ص 20 ـ شمع و لامپ

8ـ      واحد کار با برق ـ فعالیت 2 و 3 ص24 و 26 ـ کارگاهی بی نقشه

9ـ      واحد کار با چوب ـ فعالیت 1 تا 4 ص 54 تا 63 ـ کارگاهی با وسیله

10ـ  واحد ساختمان ـ کار گروهی ص 86 ـ نقشه­کشی

11ـ  واحد ساختمان ـ مقایسه کنید ص 85 ـ منزل و مسجد

12ـ  دفتر حرفه و فن

13ـ  پوشه کارهای عملیتاريخ : | نویسنده : نوری

1ـ      واحد بهداشت ـ بررسی کنید ص 31 ـ انواع بیماری­های شایع

2ـ      واحدهای فناوری و سیستم، بهداشت و کار با فلز ـ تخصصی*

3ـ      واحد فناوری و سیستم ـ فعالیت 2 تا 7 ص 7 و 8

4ـ      واحد واحد فناوری و سیستم ـ بحث گروهی ص 3 ـ فناوری عینک

5ـ      واحد فناوری و سیستم ـ بحث گروهی ص 10 ـ خودکار و فازمتر

6ـ       واحدهای کار با برق، کار با چوب و ساختمان ـ تخصصی*

7ـ      واحد کار با برق ـ کار گروهی ص 20 ـ شمع و لامپ

8ـ      واحد کار با چوب ـ فعالیت 1 تا 4 ص 54 تا 63 ـ کارگاهی با وسیله

9ـ      واحد ساختمان ـ کار گروهی ص 86 ـ نقشه­کشی

10ـ  واحد ساختمان ـ مقایسه کنید ص 85 ـ منزل و مسجد

11ـ  برگه امتحان واحد 3

12ـ  جریمه امتحان واحد 3

13ـ  برگه امتحان واحد 2

14ـ  جریمه امتحان واحد 2

15ـ  برگه امتحان واحد 4 یا 5 یا 6

16ـ  جریمه امتحان واحد 4 یا 5 یا 6

 

*مجموعه فعالیت­های تخصصی واحدهای فناوری و سیستم، بهداشت و کار با فلز

1ـ      کارگروهی ص 5 ـ ابزارهای هر شغل

2ـ      تحقیق کنید ص 11 ـ مشاغل جدید با رایانه و قطار شهری

3ـ      تحقیق کنید ص 11 ـ مشاغل جدید با هواپیما و ماشین­های کشاورزی

4ـ      تمرین کنید ص 3 ـ بررسی 20 عادت زندگی و اصلاح عادت­های بد

5ـ      تحقیق کنید ص 38 ـ بازیافت کاغذ، فلزات

6ـ       تحقیق کنید ص 38 ـ بازیافت پلاستیک، شیشه

7ـ      فعالیت 1 ص 40 ـ روزنامه دیواری (A4) محیط­های بهداشتی و غیر بهداشتی

8ـ      فعالیت 2 ص 41 ـ فهرست کارهای حافظ و مضرر برای محیط زیست

9ـ      تحقیق 2 ص 79 ـ معادن فلز موجود در ایران

10ـ  تحقیق 3 ص 79 ـ انواع ظروف فلزی و هنرهای روی آن­ها

 

*مجموعه فعالیت­های تخصصی واحدهای کار با برق، کار با چوب و ساختمان

1ـ      کارگروهی ص 13 ـ بررسی باتری قلمی

2ـ      تحقیق 2 ص 27 ـ روش­های تولید برق و محیط زیست

3ـ      تحقیق 3 ص 27 ـ روش­های تولید برق در مشهد

4ـ      تحقیق 4 ص 27 ـ بررسی قبوض برق و مصرف خانواده­ها

5ـ      تحقیق 1 ص 64 ـ جمع­آوری برگ درختان و اطلاعات آن­ها

6ـ       تحقیق 4 ص 64 ـ محصولات هنری چوبی در منطقه ما و ایران

7ـ      تحقیق 5 ص 64 ـ بازیافت چوب

8ـ      تحقیق 6 ص 64 ـ حفظ و نگه­داری جنگل­ها

9ـ      فعالیت 1 و 2 ص 87 و 89 ـ ساخت تیر مقوایی و آجر گچی

10ـ  فعالیت 3 و 4 ص 90 ـ ساخت ستون گچی و خرپا

11ـ  فعالیت 5 ص 92 ـ ساختن ماکت ساختمانتاريخ : | نویسنده : نوری

خلاصه دروس از سمت راست

1ـ      خلاصه درس واحد ساختمان از ص 80 تا ص 86

2ـ      خلاصه درس واحد خوراک و پوشاک از ص 94 تا ص 123

3ـ      خلاصه درس واحد کشاورزی از ص 124 تا ص 140

4ـ      خلاصه درس واحد کشاورزی از ص 141 تا 153

 

سئوالات دفتری از سمت چپ

5ـ      چهار سئوال دفتری واحد خوراک و پوشاک

·           فکر کنید و پاسخ دهید ص 98

·           سئوال 1 فکر کنید ص 98

·           سئوال 2 فکر کنید ص 98

·           فکر کنید ص 111

6ـ       چهار سئوال دفتری واحد کشاورزی ـ مرحله اول

·           سئوال 1 ص 125

·           سئوال 2 ص 125

·           سئوال 3 ص 125

·           فکر کنید ص 129

7ـ      چهار سئوال دفتری واحد کشاورزی ـ مرحله دوم

·           سئوال 1 فکر کنید ص 130

·           سئوال 2 فکر کنید ص 130

·           سئوال 2 فکر کنید ص 135

·           بحث گروهی ص 142

8ـ      ...تاريخ : | نویسنده : نوری

1ـ      همه واحدها ـ تحقیق­های شغلی*

2ـ      واحد خوراک ـ فعالیت 1 ص 106 ـ تهیه سالاد اولویه

3ـ      واحد پوشاک ـ کارگروهی ص 111 ـ معیارسنجی انتخاب لباس

4ـ      واحد پوشاک ـ کارگروهی ص 113 ـ بافت ساده

5ـ      واحد کشاورزی ـ بحث گروهی ص 126 ـ ویژگی­های لازم کشاورز

6ـ       واحد کشاورزی ـ کارگروهی ص 130 ـ کاشت بذر در تخم مرغ

7ـ      تحقیق­های واحدهای خوراک و پوشاک و کشاورزی*

8ـ      واحد کشاورزی ـ مقایسه کنید ص 146 ـ شرایط نگه­داری مرغ

9ـ      دفتر حرفه و فن

10ـ  پوشه کارهای عملی

11ـ  در صورت امکان یک کار کارگاهی از واحد فلزکاری (کارگاهی)تاريخ : | نویسنده : نوری

1ـ      همه واحدها ـ تحقیق­های شغلی*

2ـ      واحد پوشاک ـ کارگروهی ص 111 ـ معیارسنجی انتخاب لباس

3ـ      واحد پوشاک ـ کارگروهی ص 113 ـ بافت ساده

4ـ      واحد کشاورزی ـ بحث گروهی ص 126 ـ ویژگی­های لازم کشاورز

5ـ      تحقیق­های واحدهای خوراک و پوشاک و کشاورزی ـ تخصصی*

6ـ       واحد کشاورزی ـ مقایسه کنید ص 146 ـ شرایط نگه­داری مرغ

7ـ      برگه امتحان نوبت اول

8ـ      جریمه برگه امتحان نوبت اول

9ـ      برگه امتحان واحد خوراک و پوشاک

10ـ  جریمه برگه امتحان واحد خوراک و پوشاک

11ـ  برگه امتحان واحد کشاورزی

12ـ  جریمه برگه امتحان واحد کشاورزی

 

*مجموعه تحقیق­های شغلی

1ـ      واحد کار با برق ـ تحقیق کنید ص 27

2ـ      واحد بهداشت ـ تحقیق کنید ص 42

3ـ      واحد کار با چوب ـ سئوال 2 تحقیق کنید ص 64

4ـ      واحد کار با چوب ـ سئوال 4 تحقیق کنید ص 64

5ـ      واحد کار با فلز ـ سئوال 1 تحقیق کنید ص 79

6ـ       واحد ساختمان ـ تحقیق کنید ص 93

7ـ      واحد خوراک ـ تحقیق کنید ص 108

8ـ      واحد پوشاک ـ تحقیق کنید ص 123

9ـ      واحد کشاورزی ـ تحقیق کنید ص 140

10ـ  واحد کشاورزی ـ سئوال 1 تحقیق کنید ص 153

 

*مجموعه فعالیت­های تخصصی واحدهای خوراک و پوشاک و کشاورزی

1ـ      سئوال 1 تحقیق کنید ص 123 ـ لباس­های محلی

2ـ      سئوال 2 تحقیق کنید ص 123 ـ انواع پارچه

3ـ      کارگروهی ص 127 و تحقیق کنید ص 145

4ـ      سئوال 3 بحث گروهی ص 133 ـ محصولات وارداتی

5ـ      سئوال 2 و 3 تحقیق 140 ـ محصولات تولیدی و صادراتی منطقه ما

6ـ       سئوال 2 تحقیق کنید ص 153 ـ انواع طیور پرورشی منطقه ما

7ـ      سئوال 3 تحقیق کنید ص 153 ـ قسمت­های قابل مصرف بدن مرغ

8ـ      سئوال 5 تحقیق کنید ص 153 ـ تشریح بدن مرغ

9ـ      سئوال 6 تحقیق کنید ص 153 ـ مقایسه روش­های جوجه­کشی

10ـ  فعالیت 1 و 2 ص 151 و 152 ـ ساخت ماشین جوجه­کشی و کار آناسلایدر